تساوی بارسا و بایرن در نیمه اول/ نویر ستاره آلمان‌ها