سردار سلامی:از جنگ با آمریکا استقبال می‌کنیم/میز مذاکره را در صورت تهدید ترک کنید