شمار تلفات زلزله نپال به بیش از 7 هزار و 600 نفر رسید