کمیل قاسمی به طلا نرسید/ پایان روز اول با 2 طلا، یک نقره و یک برنز