کمیل قاسمی ضربه شد/ پایان کار ایران با ۲طلا، یک نقره و یک برنز در روز نخست