گزارش تصویری// اولین گردهمایی مجمع عمومی بنیاد حامیان دانشگاه بیرجند ‎