سخنگوی کاخ سفید: بهترین راه جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای از طریق دیپلماسی است