نوراللهی: باید در دیدار رفت مقابل الهلال نتیجه لازم را بگیریم