مرگ ناگهانی کارآفرین تکنولوژی؛ مرگ دیو گلدبرگ مدیرعامل ۴۷ ساله استارت‌آپ