تأکید آیت ا... واعظ طبسی بر توسعه فعالیت های اخلاقی و تربیتی در حوزه های علمیه