اجلاس کمیسیون مشترک ایران وآفریقای جنوبی درتهران برگزار می شود