نورمحمدی: الهلال را هم با حضور 100 هزار نفر می‌بریم