مراقبت لیدرها از پرچم برای بازی دربی/ مدافع پرسپولیس لنگان لنگان زمین را ترک کرد