سردار سلامی: از جنگ با آمریکا استقبال می‌کنیم/ میز مذاکره را در صورت تهدید مجدد، ترک کنید