حضرت آیت الله مکارم شیرازی در شورای اداری استان قم ...