آغاز رصد تازه‌های نشر برای خرید نهاد عمومی کتابخانه‌های کشور