تا به حال این تعداد هوادار ندیده بودم/ با حمایت هواداران باید الهلال را ببریم