آغاز به کار چهارمین دوره مجموعه جشنواره های شمسه در منطقه 17