دولت بی طرفانه انتخابات باشکوهی را برگزار خواهد کرد/ در خط رهبری ومطیع مراجع تقلید هستیم