رییس شورای سیاست گذاری اصولگرایان: جریان مخالف دولت راه نیانداخته‌ایم