برد شیرینی بود | هواداران مقابل الهلال هم ما را همینطور حمایت کنند