عالیشاه: خدا را شکر نتایج بد لیگ برتر را در آسیا جبران کردیم