خوردبین: حق ما پیروزی مقابل بنیادکار بود/ در سخت‌ترین گروه قرار داشتیم