تماس بازیکن پرسپولیس با سرمربی استقلال؛فصل بعد هرجا بروی می آیم!