نخستين مدال طلای كشتی آزاد بر سينه اسماعیل‌پور نشست