جلسه شورای اداری استان قم با حضور آیت الله العظمی مکارم