نژادفلاح‌: این برد به خاطر حضور هواداران بود/به بازیکنان پاداش می‌دهیم