سرمربی بنیادکار: شانس پرسپولیس بیشتر بود | بازی در استادیوم آزادی با این تماشاگران جزو افتخارات من بو