سونی در نمایشگاه گیمزکام امسال کنفرانسی نخواهد داشت