حاشیه های مراسم افتتاحیه سومین دوره رالی خاورمیانه