آیت‌الله خاتمی: زبان مذاکره باید زبان تکریم باشد نه تهدید و تحقیر