زیباتر از برد پرسپولیس، عشق هواداران بود/ به بازیکنان گفتم به حواشی مزایده فکر نکنند