از جنگ با آمریکا استقبال می‌کنیم/ ناوها و پایگاه‌هایشان را به آتش می‌کشیم/ تیم هسته ای در مواجه با ت