حاشیه دیدار پرسپولیس - بنیادکار | بوسه نژادفلاح بر پیراهن فرهاد مجیدی!