اولین بردآسیایی برانکو/ پرسپولیس - الهلال، بازی سال آسیا