العین امارات 3 - نفت تهران 0 | صعود شاگردان منصوریان در اولین حضور آسیایی