جشن 100 هزار نفری پرسپولیس با شکست بنیادکار/ پرسپولیس حریف الهلال عربستان شدند