تعاملات سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور با بنیاد ملی نخبگان در پی داشت؛ تسهیلات برای استخدام مشمولان