رئیس جمهور با جانباز جبار همتی و خانواده وی دیدار و گفتگو کرد