کوتاه: Xiaomi Mi 4i بزودی کشورهای آسیایی را فتح خواهد کرد