پنتاگون: نیروی‌دریایی‌آمریکا همراهی کشتی‌‌ها در تنگه هرمز را متوقف کرده است