کشتی آزاد قهرمانی آسیا - قطر: سرمستی به مدال برنز رسید