واشنگتن اسکورت کشتی‌‌های حامل پرچم آمریکا در خلیج فارس را لغو کرد