پرچم‌داران در راه‌اند: رندر‌های لومیا 940 و مشخصات سخت افزاری آن منتشر شد!