توقیف محموله‌ی قاچاق از یک دستگاه وانت نیسان / 790 دستگاه آب شیرین کن در مسیر قاچاق