رقابت نزدیک حزب محافظه‌کار حزب کارگر در آخرین نظرسنجی‌های انتخاباتی