نفت باخت و صعود کرد/ رویارویی با الاهلی عربستان در یک هشتم نهایی