کاخ سفید: متمم‌های طرح نظارت کنگره بر توافق هسته‌ای، نگران‌کننده است /آمریکا شرایط را در خلیج فارس