دیدار اعضای بنیاد فرهنگی کاشان با آیت الله هاشمی رفسنجانی