نشست وزیر ورزش با مربیان و پیشکسوتان فوتبال / عکس: میترا سماوکی